รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างห…

Continue Readingรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Readingผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดห…

Continue Readingผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565