ประชุมโครงการการบริหารงานอำเภอบูรณาการ (ก.บ.อ.)อำเภอสำโรงทาบ

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เว…

Continue Readingประชุมโครงการการบริหารงานอำเภอบูรณาการ (ก.บ.อ.)อำเภอสำโรงทาบ

ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนุอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในตำบลประดู่

26 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9.30…

Continue Readingประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนุอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในตำบลประดู่

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2567

คำสั่งแต่งตั้งประสานงานข้อมูลส…

Continue Readingคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2567

คู่มือประชาชน (การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์)

แผนปฏิบัติงาน-เบี้ยฯดาวน์โหลด

Continue Readingคู่มือประชาชน (การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์)

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. 

อถล. เป็นการรวมกลุ่มของปร…

Continue Readingความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. 

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ประชุมผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได…

Continue Readingวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ประชุมผู้ปกครอง

การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

Continue Readingการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

รายงานแผนป้องกันการทุจริต-รอบ-…

Continue Readingรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน