ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง…

Continue Readingประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างห…

Continue Readingรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567

ความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้า…

Continue Readingความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบ…

Continue Readingรายการการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Readingผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเทิง หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม…

Continue Readingโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเทิง หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อ…

Continue Readingโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้…

Continue Readingสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้…

Continue Readingสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566