ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประจำปี พ.ศ 2567

วันที่ 9 กรกฎาคมพ.ศ 2567 เวลา …

Continue Readingผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประจำปี พ.ศ 2567

รณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ จะ…

Continue Readingรณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

Continue Readingการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O30-การประเมินความเสี่ยงการทุจ…

Continue Readingการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O30-การประเมินความเสี่ยงการทุจ…

Continue Readingการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ…

Continue Readingวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.

กิจกรรมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับตำบล 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา …

Continue Readingกิจกรรมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับตำบล 2567

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริการส่วนตำบลประดู่ นำ…

Continue Readingกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567