องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ จัดตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจศูนย์เพื่อให้ช่วยเหลือ ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในแต่ละหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนปี 2565 (01/10/65)

ทุกจุดในพื้นที่มีทีมงาน หน่วยง…

Continue Readingองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ จัดตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจศูนย์เพื่อให้ช่วยเหลือ ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในแต่ละหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนปี 2565 (01/10/65)

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ประสานงานหน่วยงานต่างๆและเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ ในช่วงฤดูฝนปี 2565 (30/09/65)

เวลา12.00น.นำเจ้าหน้าที่รพ.สต.…

Continue Readingองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ประสานงานหน่วยงานต่างๆและเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ ในช่วงฤดูฝนปี 2565 (30/09/65)