ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประจำปี พ.ศ 2567

วันที่ 9 กรกฎาคมพ.ศ 2567 เวลา …

Continue Readingผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประจำปี พ.ศ 2567

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2567

คำสั่งแต่งตั้งประสานงานข้อมูลส…

Continue Readingคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2567

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลประดูู่ น…

Continue Readingโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

กิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะระดับตำบล

30 เมษายน 2567 อบต.ประดู่ ได้ด…

Continue Readingกิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะระดับตำบล

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.…

Continue Readingจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

12 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. อง…

Continue Readingโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567

โดย ว่าที่ร้อยตรีชาตรี มารอบ ท…

Continue Readingโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.

นายประเดิม เทพวงษ์ นายก.อบต.ปร…

Continue Reading20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.

16 กุมภาพันธ์ 2567 9.30 น.

นายประเดิม เทพวงษ์ นายก.อบต.ปร…

Continue Reading16 กุมภาพันธ์ 2567 9.30 น.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ…

Continue Readingวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.