คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปก…

Continue Readingคู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

คู่มือ-การบริหารจัดการบ้านเมือ…

Continue Readingคู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

คู่มือแนวทางการจัดการระบบควบคุมภายใน

ควบคุมภายในดาวน์โหลด

Continue Readingคู่มือแนวทางการจัดการระบบควบคุมภายใน

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธ…

Continue Readingคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธ…

Continue Readingคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี-e-Market

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธ…

Continue Readingคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี-e-Market

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี-e-bidding

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธ…

Continue Readingคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี-e-bidding

แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการและเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการและ…

Continue Readingแนวทางการพิมพ์หนังสือราชการและเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ-ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-2540

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราช…

Continue Readingคู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ-ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-2540

คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราช…

Continue Readingคู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น