สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการร้องเรียนฯประจำปี65ดา…

Continue Readingสรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึกข้อความสรุปผลความพึงพอใจ…

Continue Readingรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565