จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.…

Continue Readingจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กร…

Continue Readingแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการร้องเรียนฯประจำปี65ดา…

Continue Readingสรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ.2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ-รอบ-6-…

Continue Readingข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ.2566

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึกข้อความสรุปผลความพึงพอใจ…

Continue Readingรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565