ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย (NO Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โนกิฟ67ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย (NO Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566

no-gift-policy-2566ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2565

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนั…

Continue Readingนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2565