ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนุอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในตำบลประดู่

26 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9.30…

Continue Readingประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนุอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในตำบลประดู่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O35-รายงานผลการดำเนินการเพื่อส…

Continue Readingรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ-o34-มาตรการส่งเสริมคุณธรรม…

Continue Readingมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การขับเคลื่อนจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

ประกาศ-1ดาวน์โหลด กิจกรรมการขั…

Continue Readingการขับเคลื่อนจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย (NO Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โนกิฟ67ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย (NO Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

O20ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567

13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. น…

Continue Readingกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสาชิกฯดาวน์โหลด

Continue Readingประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารดาวน์โห…

Continue Readingประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประ…

Continue Readingแบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่