ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4การสรรหาบุคคล)

ประกาศ-ก.ถ.เรื่องมาตรฐานกลางกา…

Continue Readingประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4การสรรหาบุคคล)

คู่มือการประเมินผบการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

คู่มือการประเมินผบการปฎิบัติงา…

Continue Readingคู่มือการประเมินผบการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น