ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพในตำบล

1.เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น

รถกึ่งบรรทุก (ปิคอัพ 4 ประตู)จำนวน 1 คัน
รถกึ่งบรรทุก (รถกู้ชีพ) (ปิคอัพตอนเดียว)จำนวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน
เครื่องขยายเสียงจำนวน 1 ชุด
เครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 4 เครื่อง
เครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 18 ชุด
เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 3 เครื่อง
โทรศัพท์จำนวน 1 เครื่อง
โทรสารจำนวน 1 เครื่อง
เต็นท์จำนวน 5 หลัง

2.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่