อบต.ประดู่ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566

นายประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำพิธี ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีพวงมาลาสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน นวมินทรมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ