กิจกรรมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับตำบล 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

ทีมปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับตำบล ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ 2 และบ้านขนวน หมู่ 3 นำโดยนายประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ และผู้นำชุมชน นายริน เลาเลิศ กำนันตำบลประดู่ หมู่ 3 นายสุนันท์ เลาเลิศ ผู้ใหญ่บ้านโคก ผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ อบต.ประดู่ พบว่าประชาชนทั้งหมู่บ้าน ในตำบลประดู่ มีการใช้งานถังขยะเปียกอย่างถูกวิธี และใช้เป็นประจำ