กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริการส่วนตำบลประดู่ นำโดยนายประเดิม เทพวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ คณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประดู่เกมส์ ทำการแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านศรีราชา ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โดยมีทัพนักกีฬาเยาวชนทั้ง 10 หมู่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด โดยกิจกรรมครั้งนี้ผีผู้เข้าร่วมประมาณ 5000 คน