กิจกรรมจักรยานขาไถ

กิจกรรมจักรยานขาไถ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ประดู่ ได้ดำเนินกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance bike เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเด็ก มีสมาธิมากขึ้นรู้จักเรียนรู้ในการประเมินอุปสรรคที่เจอ การประเมินระยะทาง ช่วยฝึกสายตา การแยกแยะสี การใช้มือและแขนช่วยบังคับทิศทาง ใช้ขาออกแรง ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ส่งเสริมบุคลิกการยืน การเดิน สร้างความสุขสนุกสนานและสุขภาพจิดที่ดีแก่เด็ก
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม