กิจกรรม”หนูน้อยปลูกผ้าสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ประจำเดือนตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม”หนูน้อยปลูกผ้าสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ประจำเดือนตุลาคม 2566 นำโดยนางสิริกร แสงนิล ผู่อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะครู ผู้ดูแลเด็ก และนักเรียนร่วมกิจกรรม