ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนุอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในตำบลประดู่

26 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนุอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในตำบลประดู่ ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค.2567 นี้ ณ วัดโพธิ์ศรีวรรณราม ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

นำโดย นายประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลประดู่ ทั้ง 4 โรง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้