วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ประชุมผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้จัดกิจกรรม “การบริหารงานของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประดู่ ปีงบประมาณ 2567ปีการศึกษาที่ 1/2567”

……นายประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เป็นประธานการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และมีนางสิริกร แสงนิล ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ คณะครูดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

#งานกองการศึกษา