โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

12 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ได้ดำเนินการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยนายประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.ผู้สูงอายุ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรม ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ, พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป, พิธีสรงน้ำพระสงฆ์, เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งมีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และมีเจ้าหน้าที่อสม.มาตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุ