กิจกรรม วัด ประชารัฐ สร้างสุข

23 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น

นายประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อบต.ประดู่ ประชาชน และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เข้าร่วมกิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ สำนักสงฆ์บ้านศรีราชา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา 5 ส.บริเวณวัดบ้านศรีราชา