กิจกรรมนายอำเภอชวนสวมผ้าไทยไส่บาตร

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 8.30 น.

นายนิพพิชฌน์ อติอนวรรตน์ นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม “นายอำเภอชวนสวมผ้าไทย ใส่บาตร” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อีกทั้งยังแสดงถึงวิถีชาวพุทธศาสนิกชนในการดำรงชีวิต