กิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะระดับตำบล

30 เมษายน 2567 อบต.ประดู่ ได้ดำเนินกิจกรรมการรับซื้อขยะ และทุกๆ เดือน จะถูกกำหนดให้มี 1 วันเป็น “วันซื้อ-ขายขยะ” ชาวบ้านสามารถนำมาขายได้ แลกขยะให้เป็นเงิน ส่วนของชาวบ้านจะได้รับการชั่งน้ำหนัก ตีราคาตามประเภท หากเป็นขยะที่ถูกรวมมาก็จะได้ราคาเหมา แต่หากมีการแยกประเภทจะได้ราคาที่ดีกว่า สุดท้ายรายละเอียดทั้งหมดจะถูกจดลงในสมุดบัญชี อันเป็นที่เก็บประวัติการซื้อ-ขายของแต่ละราย