จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ออกนอกพื้นที่เพื่อให้บริการจัดเก็บภาษีฯประจำปี พ.ศ.2567 ตามประกาศพระราชบัญญัติภาษีืั้ดินและสิ่งปลูกสร้างฯในตำบลประดู่