อบต.ประดู่ ปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)

29 มีนาคม 2567

“อบต.ประดู่ ปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)

MOI WASTE BANK WEEK จัดกิจกรรมเปิดโครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ โดยจัดให้มีการ 1.เปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ธนาคารขยะ เป้าหมายครอบคลุม 10 ชุมชนที่สนใจ 2.รับซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล 3.ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงและช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ธนาคารขยะ”

MOI WASTE BANK WEEK จัดกิจกรรมเปิดโครงการธนาคารขยะ