16 กุมภาพันธ์ 2567 9.30 น.

นายประเดิม เทพวงษ์ นายก.อบต.ประดู่ เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการอบรมการใช้สารชีวภาพในพริก ณ.ศาลาประชาคม บ.เปือย ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 90 ราย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานเกษตร อ.สำโรงทาบ ส่งเสริมอบรมการปลูก เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี พร้อมมอบปัจจัยการผลิตปุ๋ยให้ผู้เข้าอบรมครับ