กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567

13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายประเดิม เทพวงษ์ นายก อบต.ประดู่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณ ที่ทำการ อบต.ประดู่ ในวันนี้ บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ขอขอบคุณผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ผู้ปกครองเด็กๆ ร้านค้าต่างๆ พนักงานทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก