โครงการ “ประดู่ร่มเย็น”

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้ขับเคลื่อนโครงการ “ประดู่ร่มเย็น” โดย นายประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

ได้มอบตู้ตรวจเวรยามให้แก่ นายริน เลาเลิศ กำนันตำบลประดู่ และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ตามโครงการประดู่ร่มเย็น โดยรายละเอียดโครงการผู้นำชุมชนแต่งตั้งชุดตรวจเวรยามตามจุดติดตั้งจุดตรวจเพื่อดูแลความเรียบร้อยของชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

Enter

Enter