จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกายในเขตพื้นที่ตำบลประดู่ ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน