ประชาสัมพันธ์พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ105

ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้มีพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรากุมารี แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านขนวน ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์