โครงการอำเภอสำโรงทาบเยี่ยมเยื่อนท้องถิ่นท้องที่ ปี พ.ศ.2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.
……องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ นำโดย ประเดิม เทพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ส.อบต.และกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่
เข้าร่วมต้อนรับตาม “โครงการอำเภอสำโรงทาบเยี่ยมเยือนท้องถิ่นท้องที่ ปี พ.ศ.2566
….โดย นายกองโทไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอสำโรงทาบ
เป็นประธานเปิดพิธีโครงการฯและมอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการ
พร้อมนายรุ้งธรรม คล้ายแก้ว ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเยือนท้องถิ่นท้องที่ในตำบลประดู่