กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา ประจำเดือน พ.ย. 2566

กิจกรรม หนูน้อยจิตอาสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ประดู่

3 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ประดู่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

นำโดย นางสิริกร แสงนิล ผอ.กองการศึกษา คณะครูศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ และเด็กนักเรียนศูนย์ ได้จัดกิจกรรมนอกพื้นที่ กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะ ณ วัดป่าศรีราชา สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ เรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างความสนุกสนานกับเด็กๆในการทำกิจกรรมครั้งนี้

#กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

3 พ.ย.2566