หน้าหลัก ฟอรั่ม ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะไม่ติด ตอบกลับไปยัง: แจ้งไฟฟ้าสาธารณะไม่ติด

#2279

ทางอบต.ประดู้ได้ดำเนินการแจ้งให้ในส่วนกองช่างออกตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขซ่อมไฟฟ้สาธารณะเป็นที่เรียบร้อบ ครับ