ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประจำปี พ.ศ 2567

วันที่ 9 กรกฎาคมพ.ศ 2567 เวลา …

Continue Readingผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประจำปี พ.ศ 2567

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2567

คำสั่งแต่งตั้งประสานงานข้อมูลส…

Continue Readingคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2567

กิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะระดับตำบล

30 เมษายน 2567 อบต.ประดู่ ได้ด…

Continue Readingกิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะระดับตำบล

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.…

Continue Readingจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

12 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. อง…

Continue Readingโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.…

Continue Readingประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาศรีสุขวิทยา ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

18 มีนาคม 2567 นายประเดิม เทพว…

Continue Readingวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาศรีสุขวิทยา ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

โครงการร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะเปียกครัวเรือนเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

19 มีนาคม 2567 อบต.ประดู่ได้จั…

Continue Readingโครงการร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะเปียกครัวเรือนเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.

นายประเดิม เทพวงษ์ นายก.อบต.ปร…

Continue Reading20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น.

16 กุมภาพันธ์ 2567 9.30 น.

นายประเดิม เทพวงษ์ นายก.อบต.ปร…

Continue Reading16 กุมภาพันธ์ 2567 9.30 น.