ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประจำปี พ.ศ 2567

วันที่ 9 กรกฎาคมพ.ศ 2567 เวลา …

Continue Readingผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประจำปี พ.ศ 2567

รณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ จะ…

Continue Readingรณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

ประชุมโครงการการบริหารงานอำเภอบูรณาการ (ก.บ.อ.)อำเภอสำโรงทาบ

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เว…

Continue Readingประชุมโครงการการบริหารงานอำเภอบูรณาการ (ก.บ.อ.)อำเภอสำโรงทาบ

ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนุอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในตำบลประดู่

26 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9.30…

Continue Readingประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนุอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในตำบลประดู่

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2567

คำสั่งแต่งตั้งประสานงานข้อมูลส…

Continue Readingคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2567

คู่มือประชาชน (การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์)

แผนปฏิบัติงาน-เบี้ยฯดาวน์โหลด

Continue Readingคู่มือประชาชน (การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์)

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. 

อถล. เป็นการรวมกลุ่มของปร…

Continue Readingความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. 

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ประชุมผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได…

Continue Readingวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ประชุมผู้ปกครอง